Formulář pro objednávku změny rychlosti

Tento formulář pro objednávku změny rychlosti připojení k internetu je předkládán v souladu se Smlouvou o zajištění trvalého přístupu do sítě Internet společnosti SilesNet s.r.o., která společně s formulářem pro objednávku změny rychlosti stanovuje podmínky a pravidla pro poskytování služby. Výrazy a sousloví definované ve Smlouvě jsou v tomto formuláři pro objednávku změny rychlosti užívány ve shodném významu.

Postup pro objednávku změny rychlosti

1. Vyplňte prosím tento formulář
2. Vytiskněte a podepište
3. Doručte poštou nebo osobně na adresu firmy SilesNet s.r.o.

Číslo smlouvy
Typ služby
Tarif
Požadované datum změny 1.   2020
Firma/osoba
IČO / rodné číslo
DIČ
Bankovní spojení
Kontaktní osoba, datum narození
Ulice
Město
PSČ
Telefon
E-mail


Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. Ceny jsou platné od 1.1.2018.