SilesNet - Slezská síť

Společnost SilesNet s.r.o. byla založena před 22 lety v lednu 1998 se záměrem poskytovat připojení k internetu v oblasti Těšínského Slezska. Od začátku svého působení se plně identifikuje s regionem, o čemž svědčí i volba obchodního jména společnosti.

Datum 1.8.1998 se stalo pro SilesNet rozhodujícím: pomocí telefonní linky jsme k internetu připojili prvního klienta.

Koncem roku 1998 začala společnost SilesNet poskytovat bezdrátové připojení. Od roku 2013 poskytujeme připojení k internetu na naší vlastní optické síti, kterou stále rozšiřujeme a modernizujeme.


Naše společnost poskytuje tyto služby:
  • LANfiber - připojení pomocí kabelu k optické síti
  • LANaccess - připojení pomocí kabelu k bezdrátové síti
  • WIRELESSmax - připojení pomocí bezdrátové technologie
  • LANdedicated - individuální připojení pomocí kabelu k optické nebo bezdrátové síti
  • WIRELESSdedicated - individuální připojení pomocí bezdrátové technologie
  • Ethernet - datový okruh
  • DF - pronájem optických vláken
  • SERVERhousing - připojení serveru zákazníka k páteřní síti SilesNet


Společnost SilesNet se dynamicky rozvíjí a systematicky investuje do výstavby optické infrastruktury na území celého Slezska.

Společnost SilesNet je také majitelem se 100% účastí polské dceřiné společnosti SilesNet Polska Sp. z o. o., která působí v oblasti slezského regionu v Polsku.