Ostatní poplatky

službacena s DPH
Obnovení služby LANaccess po přerušení (*)363 Kč
Placený výjezd technika400 Kč/h.
Přepis stávající smlouvy na jiný subjekt363 Kč
Obnovení služby po přerušení služby
z důvodu nezaplacené faktury
121 Kč
Vrácení přeplatku převodem na účet klienta20 Kč

(*) u typu služeb WIRELESS přerušení není možné